Animaties

Animaties op maat is één van de kennisproducten die de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) kan verzorgen. Een mooi kennisproduct dat je als organisatie in kunt zetten als leermiddel om snel en gericht informatie over te dragen aan jouw medewerkers. Bekijk onderstaand de verschillende animaties die we hebben gemaakt voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voor opdrachtgever VWS aan de slag

VWS gaf RADIO de kans om animaties te maken: leermiddelen met een snelle en scherpe informatieoverdracht. Fasten your seatbelts en leer over de rol van de Chief Information Officer (CIO), ontwerp en architectuur, informatiebeveiliging en het Elektronisch Patiëntendossier.