Animaties

De digitalisering in de zorg heeft een enorme impuls gekregen door Corona, en wij van RADIO moesten als opleider ook veel wielen opnieuw uitvinden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf ons de kans om animaties te maken: leermiddelen met een snelle en scherpe informatieoverdracht. Fasten your seatbelts en leer over de rol van de Chief Information Officer (CIO), over het Elektronisch Patiëntendossier en over ontwerpen en architectuur.