Cursus Veilig gebruik Generatieve AI: aanmelding open voor extra datums

De cursussen zijn vol. Je kunt je per e-mail aanmelden voor de wachtlijst: radio@rijksoverheid.nl

Over de cursus

De lancering van ChatGPT eind november 2022 zorgde voor een gigantische toename van het gebruik van generatieve AI wereldwijd. Wil jij meer weten over kansen, risico’s en hoe je daar mee om moet gaan in jouw werk? Schrijf je vandaag nog in voor één van de extra mogelijkheden om deze gratis cursus op 5 en 12 april 2024 te volgen.

Grote gevolgen

Wereldwijd groeide het gebruik van generatieve artificiële intelligentie (AI) zoals ChatGPT, Bard, DALL-E, Midjourney en andere tools explosief. Dat had grote impact en bracht allerlei vragen met zich mee over maatschappelijke gevolgen. Ook overheden stonden voor vragen als: wat kunnen, wat mogen en wat willen we er mee?

Visie op generatieve AI

Begin januari 2024 verscheen de Overheidsbrede visie Generatieve AI. Deze bevestigt de grote kansen die de technologie biedt, maar ook de ingrijpende risico’s. De overheid wil mogelijkheden benutten, maar tegelijkertijd publieke waarden en fundamentele rechten bewaken en grip houden op bedreigingen. De visie bevat uitgangspunten voor veilige en rechtvaardige toepassing.

Inzicht in mogelijkheden

Overheidsmedewerkers moeten begrijpen wat wel en niet mogelijk is met generatieve AI. In de cursus bespreken we onder andere wat generatieve AI is, de recente ontwikkelingen en wat het beleid van de Rijksoverheid is. Een combinatie van theorie en heldere, praktische voorbeelden zodat je een goed beeld krijgt van de kaders, de do’s en don’ts.

Cursus vol | Aanmelden wachtlijst

De cursus is vol. Je kunt je per e-mail aanmelden voor de wachtlijst: radio@rijksoverheid.nl.

Beeld: ©BZK
Letter groot AI naast tekst 'Cursus: Veilig gebruik Generatieve AI. Meld je aan voor cursus op: 5 of 12 april 2024.