Bestuursraad IenW geeft goede voorbeeld met leergang I-leiderschap

De Bestuursraad van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) rondt volgende week vrijdag een vijfdaagse leergang I-leiderschap af bij RADIO. IenW is de eerste Bestuursraad die gebruik maakt van het nieuwe RADIO-aanbod voor de ambtelijke top. De leergang blijkt niet alleen te zorgen voor meer ‘I-kennis’, maar leidt ook tot een open reflectie op het eigen functioneren.

Groene en blauwe lichten op een zwart vlak

Twee leergangen van de ABD beschikbaar

Eerder kondigde RADIO aan dat het opleiden van de ambtelijke top een van de speerpunten voor de komende tijd is. In opdracht van Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst (DGABD) zijn op dit moment twee leergangen beschikbaar: de TMG ICT APP voor leden van de topmanagementgroep en de ABD ICT APP voor leden van de Algemene Bestuursdienst (ABD).

Daarnaast kunnen bestuursraden, raden van toezicht en managementteams zich per mail melden bij DGABD melden voor een leergang op maat. De Bestuursraad van IenW heeft als eerste gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Met veel enthousiasme hebben zij de afgelopen weken hun ‘I-kennis’ vergroot. Tot nu toe zijn onderwerpen langsgekomen als: goed opdrachtgeverschap, publiek-privaat data delen, artificiële intelligentie en cyberweerbaarheid. Op de laatste bijeenkomst staat de vraag centraal: hoe geef je vanuit de Bestuursraad op een goede manier sturing als het om IT-vraagstukken gaat?

Het bijzondere aan deze leergang is dat er geen docenten zijn die hun kennis overdragen. De deelnemers gaan aan de slag met hun eigen leervraag. Zij verdiepen zich in het onderwerp en gaan vervolgens in aanwezigheid van hun collega’s in gesprek met een expert uit hun eigen werkomgeving. Op die manier leren de andere deelnemers meer over dit onderwerp en leren zij ook van de vragen die de collega’s stellen. Deze opzet blijkt goed te werken.

Leergangen onderdeel breder aanbod RADIO

De leergangen zijn onderdeel van een breder aanbod van RADIO aan topambtenaren. Onder andere door de samenwerking van RADIO met NLDigital is het voor topambtenaren ook mogelijk een inspirerend werkbezoek af te leggen aan een ‘techbedrijf’, een ‘I-stage’ te lopen of om een-op-een-coaching te vragen. Neem contact op met RADIO voor meer informatie.

RADIO voor iedereen

Zoals je weet, is RADIO er niet alleen voor topambtenaren, maar voor iedereen. Behoor je niet tot de doelgroep van de Algemene Bestuursdienst en wil je meer I-kennis opdoen, neem dan ook contact op met RADIO. We ontwikkelen graag een leergang op maat voor jou of jouw organisatie.