21 maart Techpeditie naar Eviden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Eviden | IJsselstijn

Nadere informatie over locatie volgt na aanmelding.

Zet in mijn agenda

Neem deel aan deze Techpeditie naar Eviden op 21 maart en ontdek hoe je ICT-toepassingen kunt inzetten om de publieke dienstverlening te verbeteren.

Datum en tijd

Het werkbezoek aan Eviden is op donderdag 21 maart aanstaande van 12:00-16:30 uur (inclusief lunch en ter afsluiting is er een borrel).

Betere publieke dienstverlening met ICT

Veel mensen maken zich zorgen over de dienstverlening aan burgers en bedrijven door de overheid. Wet- en regelgeving is complex, processen zijn soms ondoorgrondelijk, publieke dienstverleners hebben te maken met stapeling van beleid. Daarbij speelt ook het vraagstuk van een gebrekkige informatievoorziening of informatiehuishouding.

Verouderde systemen, gegevensuitwisseling is vaak niet mogelijk, burgers en bedrijven worden niet altijd goed geholpen. Er is een grote behoefte om de menselijke maat terug te brengen in de dienstverlening. De belangen van burgers en ondernemers moeten weer centraal komen te staan.

Hoe kunnen we ICT benutten om hier verbetering in aan te brengen: betere datakwaliteit, minder complexiteit en een meer persoonlijke benadering. Hoe kan ICT hierin zowel de ambtenaar als de burger faciliteren om de dienstverlening te verbeteren?

Wat zijn goede voorbeelden? Wat kunnen we van andere overheidsorganisaties leren en van een marktpartij als Eviden? Over deze vraagstukken gaan we met elkaar in gesprek en horen we welke mogelijkheden Eviden ziet, zoals chatbots die gebruik maken van AI, dynamische casemanagementsystemen en een passend loket voor iedereen.

Over de Techpedities

Na het succes van de eerdere werkbezoeken aan toonaangevende techbedrijven gaan we in het voorjaar van 2024 weer op Techpeditie. Tijdens deze werkbezoeken zie en ervaar je zelf wat de impact is van nieuwe technologie op ons werk bij de overheid. RADIO werkt voor deze bezoeken samen met organisaties die vallen onder NLdigital. Deze samenwerking draagt bij aan het vergroten van kennis van medewerkers bij de overheid over nieuwe technologie. 

Aanmelden

  • Je kunt je via radio@rijksoverheid.nl aanmelden voor 1 of meerdere Techpedities (als je werkt bij de (rijks)overheid).
  • Ben je een manager en val je onder de Algemene Bestuursdienst schrijf je dan in via het ABDleerportaal.
Beeld: ©RADIO
RADIO Techpedities: ervaar invloed van nieuwe technologie. Meld je aan voor 21 maart, 14 mei of 11 juni 2024