Leer-en Ontwikkelplein & RADIO partners: belang van leren over digitalisering staat centraal

Het Leer- en Ontwikkelplein en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid leggen hun samenwerking vast in een overeenkomst.

Beeld: ©RADIO
Ronald en Cecilia schudden elkaar de hand naast de tekst " Leer- en Ontwikkelplein en RADIO partners: een fijne samenwerking. Leren over digitalisering staat centraal.'

Partners in leren over informatievoorziening en digitalisering

Beide organisaties bundelen hun krachten. De komende jaren organiseert RADIO elk jaar maar liefst 8 opleidingen op maat voor de medewerkers van de ministeries OCW, SZW en VWS . Op deze manier benadrukken zij het belang van leren over informatievoorziening en digitalisering.

Een fijne samenwerking

Cecilia de Krom, afdelingshoofd van het Leer- en Ontwikkelplein en Ronald van den Hoogen, manager van RADIO, zijn blij met deze overeenkomst. Het vermindert de administratieve last van het steeds opnieuw inkopen van opleidingen en het geeft duidelijkheid voor de komende jaren. Maar het is ook een blijk van vertrouwen in een goede samenwerking die al jaren loopt.

Cecilia en Ronald over deze samenwerking

Cecilia de Krom: ”De impact van digitalisering neemt alleen maar toe in de werkzaamheden van departementen. Dat vraagt niet alleen meer aandacht voor individuele informatie en digivaardigheden. Het gaat ook over de samenhang en consequenties die digitalisering in al zijn varianten heeft op de beleidsontwikkeling, beleidsmaatregelen, inspectie en uitvoering”.

Ronald van den Hoogen: “RADIO organiseert al jarenlang opleidingen voor het Leer- en Ontwikkelplein. Deze zijn gericht op de specifiek context van deze departementen. Onze cursusleiders Marijke Abrahamse en Titus Mars zijn goed op de hoogte van de context waarbinnen de medewerkers van deze ministeries werken, de opleidingen worden goed gewaardeerd door de deelnemers, juist omdat de deelnemers het kunnen betrekken op eigen vragen en dilemma’s”.
 

Voorbeeld voor andere ministeries

Bij de 3 ministeries wordt de digitale transitie van de samenleving als een maatschappelijke opgave beschouwd. Deze opgave vraagt om extra aandacht voor het opleiden van de eigen medewerkers op het gebied van digitalisering en kunstmatige intelligentie. Met deze samenwerking borgen zij het structureel opleiden van medewerkers op deze zo belangrijke thema’s.

Meer weten of vragen?

Vragen over deze samenwerking of wil je ook vaste afspraken maken met RADIO? We helpen je graag. Neem contact op via radio@rijksoverheid.nl